Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Individuálny kurz mzdové účtovníctvo

INDIVIDUÁLNY KURZ MZDOVÉ ÚČTOVNÍCTVO A PERSONALISTIKA

 

Komu je kurz určený?

Kurz mzdového účtovníctva a personalistiky je určený záujemcom, ktorí sa chcú venovať problematike mzdového účtovníctva a personalistiky a podnikateľom, ktorí by samostatne chceli viesť mzdové a personálne zložky svojich zamestnancov.

 

Cieľ kurzu:

Na kurze mzdového účtovníctva a personalistiky sa oboznámime so zákonníkom práce, naučíme sa založiť a viesť osobnú zložku zamestnanca, naučíme sa vypočítať mzdu, zložky mzdy a odvody zamestnancom a zamestnávateľom.

 

 

Obsah kurzu:

1. Pracovnoprávne predpisy - Zákonník práce

2. Založenie a vedenie osobnej zložky zamestnanca

3. Sociálne a zdravotné poistenie

4. Druhy pracovného pomeru

5. Druhy odvodov a povinnosti s tým súvisiace

6. Vystavenie mesačných, štvrťročných, ročných, výkazov a hlásení

7. Mzda, zložky mzdy, výpočet mzdy

8. Výpočet dane

9. Nezdaniteľná časť základu dane, bonus na deti, zamestnanecký bonus

10. Výpočet dovolenky ( nárok, krátenie, priemer)

11. Výpočet náhrady mzdy, nemocenské dávky

12. Výpočet miezd - súvislý príklad z praxe 

 

 

Rozsah kurzu: 4 stretnutí

 

Cena kurzu: 140,- €

 

Miesto konania: Banská Bystrica a okolie

V prípade záujmu možnosť organizovať kurz aj v iných mestách s príplatkom cestovných nákladov.

 

 

 

 

TOPlist
aktualizované: 07.02.2017 08:44:19